Spreekuren – Huisartsenpraktijk Schoonoord – Schoonoord
Spoed 0591 38 13 10
OPTIE 1 | Huisartsen: Timens
Huisartsenpraktijk Schoonoord
Oude molenstraat 7
7848 BM Schoonoord

Spreekuren

Afspraak maken

Spreekuren vinden, uitsluitend op afspraak, plaats op werkdagen vanaf 08:00 uur. Hiervoor kunt u, bij voorkeur tussen 08:00 en 10:00 uur, een afspraak maken bij de praktijkassistente (0591 – 381310).

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het de taak van de praktijkassistente een eerste inschatting te maken. Hiertoe zal aanvullende informatie gevraagd worden.

Voor een consult reserveren wij 15 minuten. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen hebt, dan kunt u dit doorgeven aan de praktijkassistente.

Binnen onze praktijk zijn meerdere huisartsen werkzaam. U kunt zelf bepalen met wie u een afspraak wilt maken. Alleen indien u een vervolgafspraak voor hetzelfde onderwerp maakt, is het wenselijk dezelfde huisarts te spreken.

Verwijsbrieven

Indien u tijdens het spreekuur een verwijzing krijgt naar bijvoorbeeld een specialist in het ziekenhuis, de fysiotherapeut, diëtist of podotherapeut, dan wordt de verwijsbrief direct opgestuurd naar de betreffende instantie of aan u meegegeven.

Telefonisch spreekuur

Om uitslagen op te vragen (van foto’s, laboratorium en dergelijke) of te overleggen met de arts belt u met de assistente. De huisarts belt u dan terug, meestal tussen 13.00 en 14.00 uur. Het kan zijn dat de arts die het onderzoek met u heeft aangevraagd die dag niet aanwezig is. Dan wordt het terugbelverzoek op de eerstvolgende werkdag van die arts ingepland, tenzij het niet kan wachten.

Spreekuur praktijkassistente

Onze praktijkassistentes zijn het aanspreekpunt van de praktijk. U kunt met vele medische en praktische vragen bij hen terecht. Ook vragen over bijvoorbeeld nota’s, vervoersbewijzen, machtigingen voor verzekeringen en dergelijke kunt u aan hen stellen. De praktijkassistentes hebben een beroepsgeheim.

De praktijkassistentes hebben een eigen spreekuur waarin zij onder andere oren uitspuiten, wratten aanstippen, uitstrijkjes maken, bloeddruk meten en hechtingen verwijderen. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Spreekuur praktijkverpleegkundige

Binnen onze praktijk is een praktijkverpleegkundige werkzaam. Zij ondersteunt de huisarts bij de behandeling en begeleiding van bepaalde groepen patiënten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan diabetes of COPD. Ook kunt u bij haar terecht met vragen over risicofactoren met betrekking tot hart- en vaatziekten. Hiervoor heeft onze praktijkverpleegkundige, op afspraak, haar eigen spreekuur. Het kan zijn dat de huisarts aan u vraagt om bij de praktijkverpleegkundige een (vervolg)afspraak te maken.

Spreekuur praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

Binnen onze praktijk twee GGZ-verpleegkundige werkzaam. Iedere donderdag en vrijdag is er POH-GGZ aanwezig.

Daarnaast is er vanuit de gemeente Coevorden een praktijkondersteuner specifiek voor jeugd bij ons werkzaam. Zij heeft spreekuur op donderdagmiddag.

Na verwijzing door de huisarts kunt u bij hen terecht.

Aanvullende spreekuren

Naast bovenstaande, zijn er ook spreekuren van externe instanties waar u terecht kunt.

Spreekuur Diëtiste: twee keer per maand op maandag komt een diëtiste van LBG-diëtisten (lekkerbetergezond.nl of 0591 – 64 17 87). U kunt hiervoor zelf rechtstreeks een afspraak maken.