Ouderenzorg – Huisartsenpraktijk Schoonoord – Schoonoord
Spoed 0591 38 13 10
OPTIE 1 | Huisartsen: Timens
Huisartsenpraktijk Schoonoord
Oude molenstraat 7
7848 BM Schoonoord

Ouderenzorg

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er 4,6 miljoen 65-plussers zijn. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg en steeds meer ouderen zijn kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. U kunt hierbij denken aan geheugenproblemen en valproblemen, maar ook slechter horen en zien en problemen met bewegen en dergelijke vormen een risico. Om de zorg voor kwetsbare ouderen meer te kunnen afstemmen op hun persoonlijke behoeften, zijn onze praktijken aangesloten bij een zorgmodule.

Zorgmodule Kwetsbare Ouderen

Deze module wordt ondersteund door de zorgverzekeraars en is bedoeld om op een systematische manier de organisatie en zorg rond kwetsbare ouderen vorm te geven op het gebied van cure, care, wonen en welzijn. Het zolang mogelijk in stand houden van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de oudere is hierbij leidend. Onze praktijkondersteuners zijn getraind in deze module en kunnen u extra informatie geven.