Geneesmiddelenbeleid – Huisartsenpraktijk Schoonoord – Schoonoord
Spoed 0591 38 13 10
OPTIE 1 | Huisartsen: Timens
Huisartsenpraktijk Schoonoord
Oude molenstraat 7
7848 BM Schoonoord

Geneesmiddelenbeleid

Eerste Uitgifte

Medicijnen die u voor de eerste keer meekrijgt, of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt, worden gezien als nieuwe medicijnen.Voor elk medicijn dat u voor het eerst meekrijgt, de zogenaamde ‘eerste uitgifte’ hebben wij het volgende voor u gedaan:
* nagegaan of u andere medicijnen gebruikt
* gecontroleerd of het medicijn geschikt is voor u (bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor)
* beoordeeld of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere medicijnen
* zo nodig contact opgenomen met uw voorschrijvend specialist
* uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket gezet
* het gebruik, de werking en eventuele bijwerkingen aan u uitgelegd
* de schriftelijke uitleg van het medicijn meegegeven, meestal in de vorm van een bijsluiter

Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u uw medicijn goed en veilig kunt gebruiken. Bij een eerste uitgifte zijn wij verplicht om een begeleidingsgesprek, het zgn. ‘Terhandstelling met begeleidingsgesprek’, met u te voeren. De kosten hiervan worden verrekend met uw eigen risico. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bekendgemaakt dat het eerste uitgifte gesprek m.i.v. 2016 niet meer apart op de nota staat. Wel zal er op de rekening ter controle nog een melding staan of er een ‘standaard terhandstelling’ of ’terhandstelling met begeleidingsgesprek’ is geweest. Per 2016 wordt er dus weer één tarief in rekening gebracht voor de gehele dienstverlening van de apotheek. De kosten van een eerste uitgifte gesprek vallen daar dan onder en worden niet apart vernoemd.

Vragen
Twijfelt u over de (bij)werking of het gebruik, of heeft u vragen of problemen, neem dan gerust contact met ons op. Heeft u vragen over uw declaratieoverzicht neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Preferentiebeleid

Sinds 01 juli 2008 is het ‘preferentiebeleid’ steeds verder uitgebreid. Strikt genomen betreft het hier een zaak tussen verzekeraar en verzekerde, maar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, willen wij u via deze weg graag nader informeren.In essentie betekent het preferentiebeleid dat uw aanspraak op vergoeding van een aantal geneesmiddelen wordt beperkt. Een aantal zorgverzekeraars heeft hiertoe een lijst met ‘preferente geneesmiddelen’ opgesteld.
Uiteraard bepaalt uw huisarts op medische gronden welke geneesmiddelen u nodig heeft, maar het preferentiebeleid houdt in dat, wanneer geneesmiddelen precies dezelfde samenstelling hebben (of dezelfde werkzame stof van dezelfde sterkte in de tablet), alleen het goedkoopste geneesmiddel vergoed wordt.
Om toch in aanmerking voor (volledige) vergoeding te blijven komen, kan het daarom nodig zijn dat u overstapt naar een ander merk dan u gewend bent. Alleen bij aangetoonde medische noodzaak kan uw zorgverzekeraar afwijken van deze regel. Vanuit onze apotheek zullen wij de overstap zorgvuldig controleren en begeleiden.

Vragen
Wij kunnen ons voorstellen dat het preferentiebeleid veel vragen bij u oproept. Echter de lijst van preferente geneesmiddelen en de vergoedingswijze verschilt per zorgverzekeraar. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars op verschillende momenten nieuwe preferente middelen aanwijzen en de lijst aanpassen. Ook kan het voorkomen dat het aangewezen geneesmiddel op het moment niet leverbaar is. Hierdoor is het voor ons heel moeilijk om u volledig en correct te informeren. Wij adviseren u daarom bij vragen en problemen contact op te nemen met de afdeling klantenservice van uw verzekeraar.

Meldpunt Medicijnen

Vanuit een samenwerking tussen IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik), de Consumentenbond en De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen is de website meldpunt medicijnen ontstaan. Deze site verzamelt ervaringen van medicijngebruikers. Zo kunt u onder andere aangeven of u last heeft van een bepaald bijverschijnsel, of dat u ontevreden bent over een lastige verpakking. Tevens kunt u ervaringen van andere gebruikers inzien. Al deze ervaringen zijn belangrijke signalen. Met deze signalen kunnen consumenten en patiënten betere voorlichting krijgen bij hun keuze voor medicijnen. Ook kunnen uw signalen de kwaliteit, het gebruiksgemak en de veiligheid van medicijnen helpen verbeteren.

Bijwerkingencentrum Lareb

Het Lareb verzamelt de meldingen van (vermoede) bijwerkingen. De meldingen van zorgverleners en patiënten zijn van groot belang voor het monitoren van veiligheidsrisico’s. Iedereen kan een bijwerking melden bij Lareb.Het Lareb heeft ook een app waarmee patiënten en zorgverleners snel bijwerkingen van medicijnen of vaccins kunnen melden. Met de Bijwerking App is het ook mogelijk andere meldingen te bekijken en om informatie over een zelf samengestelde medicijnlijst te ontvangen. Daarnaast wordt de gebruiker in de app op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. De app is te downloaden via iOS of Android: